Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. in 2. ciklus, izredni študij

Datum: 9. 10. 2023

Predmet TRB- terenske vaje

V soboto, 14. 10. 2023, imamo terenske vaje bioindikatorska analiza vode in zraka (s sabo vzemite slikovne ključe, ki ste jih dobili na prvih predavanjih TRB). Dobimo se v učilnici 11 v SGLZŠ Postojna in po uvodni uri odidemo z avtomobili na teren – okolica Slavine in območje Postojnske in Pivške občine. Primerno se obujte in oblecite, da boste lahko izvajali vaje tudi v vodi.

Predavatelj Leon Kernel