Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. letnik, redni študij

Datum: 4. 10. 2023

Izvedba TRB in GGF pri predavatelju Kernelu

Izvedba obeh predmetov bo v prihodnje na lokaciji Višje strokovne šole, v predavalnici 7, in ne več na lokaciji SGLZŠ.

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si