Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO

Datum: 3. 10. 2023

Predmet GGN

Izvedba predmeta GGN bo v petek, 13. 10. potekala v P4 (namesto v P6).

Lep pozdrav.

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si