Dijaki, bodoči študenti!

Do vseh vas ne moremo priti na šolo, da pa bo odločitev še lažja, pokukajte v naše zgibanke za osnovne informacije.

In Vi pridite do nas 🙂

Osnovne informacije – zgibanke za 2021/2022:

Zgibanka Gozdarstvo in lovstvo Redni študij

Zgibanka Gozdarstvo in lovstvo Izredni študij

Zgibanka Strojništvo Redni študij

Zgibanka Strojništvo Izredni študij

Zgibanka Poslovni sekretar Izredni študij