Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Nadja Šuligoj Kunilo

Telefon: 05 335 8413

e-pošta: nadja.kunilo@gimng.si

Informacije o varstvu osebnih podatkov za študente