Namen projekta PINPIU je razvoj Programov za Izpopolnjevanje za Nadaljnje Poklicno Izobraževanje in Usposabljanje v letih 2017-2022.

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja so nov tip javno veljavnih programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Republiki Sloveniji.

V okviru projekta PINPIU so na CPI pripravili 20 novih javno veljavnih programov usposabljanja in izpopolnjevanja. V ospredju njihove priprave je bila usmerjenost na potrebe konkretnih delovnih mest v podjetjih. Programi se bodo lahko izvajali v sodelovanju med šolami in podjetji in pripomogli k večji konkurenčnosti gospodarstva. 

Več o novih javno veljavnih programih na www.pinpiu.si. Na tem mestu najdete naš program: Projektant/projektantka spravila lesa z gozdarsko žičnico.