Na Šolskem centru Postojna smo v okviru projekta Erasmus+ skupaj s partnersko izobraževalno institucijo iz Srbije začeli projekt »Beginners«.

Namen projekta je raziskati:

  1. prioritete mladih ob vključitvi na trg dela,
  2. kaj bi jih spodbudilo k aktivnemu vključevanju v trg dela že v času šolanja,
  3. kaj ugotavljajo in s katerimi težavami se srečujejo delodajalci in
  4. katerim znanjem in/ali osebnostnim lastnostim bodo dali prednost pri izbiri svojih zaposlenih.

Pripravili smo anketo, s katero želimo pridobiti vpogled v razmišljanje študentov ter konkretne podatke in izhodišča za lažjo integracijo mladih na trg dela.

Na projektu sodeluje predavatelj iz aktiva poslovni sekretar in strojništvo.