Hvala organizatorjem in vodstvu podjetja za ogled podjetja Siliko d.o.o. iz Vrhnike.

1. letnik študijskega programa Strojništvo