PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 23.4. 2024

Obvestilo – predmet EPO

Obveščamo vas, da danes, 23.4.2024, odpadejo predavanja pri predmetu EPO zaradi bolezni predavatelja Francija Nahtigala.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna