Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2023 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2023.

Podatki o prostih mestih na višjih šolah bodo objavljeni 24. avgusta 2023 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na naši spletni strani www.vspo.si .

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko v drugem prijavnem roku prijavijo od 25. avgusta do 31. avgusta 2023 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2023 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis bo potekal na šoli po tem datumu, vendar najkasneje do 1. oktobra.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.
Za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 6. oktobra 2023.

 

Referat za študijske zadeve

VSŠ Postojna