Na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu so pripravili Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov, ki je od 20. junija 2023 objavljen na njihovi spletni strani.

Strokovnjakinje in strokovnjaki agencije so med ključnimi deležniki, ki sooblikujejo kakovost v visokem šolstvu. Skupina strokovnjakov/inj v postopku akreditacij in evalvacij zavodov ter študijskih programov pri ocenjevanju odigra osrednjo vlogo, zato je izjemno pomembno, da takšno vlogo prevzema strokovno podkovan in zavzet kader. Da bi to lahko čim bolje uresničili, vas vabijo, da se vpišete v register strokovnjakov.

Prosijo, da o razpisu obvestite zaposlene na vaši višji strokovni šoli in jih povabite k vpisu v register. Lahko kar s posredovanjem tega sporočila. Obvezni del skupine strokovnjakov so tudi študentke in študenti, zato prosijo, da tudi njih povabite k sodelovanju.

Prijave sprejemajo na info@nakvis.si.