Ob 25-obletnici višjega strokovnega izobraževanja je bil organiziran Nacionalni posvet o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja, ki je potekal 9. novembra 2022 na Gospodarski zbornici Slovenije v organizaciji Skupnosti višjih strokovnih šol. Študentje višjega strokovnega izobraževanja predstavljajo kar 13 odstotkov celotne študentske populacije v terciarnem izobraževanju in 18 odstotkov dodiplomske populacije.

Prilagodljivost višjega strokovnega šolstva kot dela terciarnega izobraževanja, ki temelji na praktično usmerjenem študiju, je izpostavil predsednik Skupnosti VSŠ, Egon Pipan. Rezultat tesnega sodelovanja višjih strokovnih šol z gospodarstvom je tudi podatek, da so višješolski diplomanti najbolj zaposljivi med terciarno izobraženimi diplomanti.
Da so višješolski študijski programi ”fleksibilen del terciarnega izobraževanja, usmerjeni v odzivanje na potrebe delodajalcev”, je poudaril tudi državni sekretar na MIZŠ, dr. Darjo Felda. ”

O prispevku višjega strokovnega izobraževanja so na okrogli mizi razpravljali: Egon Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ, mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Jasna Rojc, v. d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter predstavniki Obrtne zbornice Slovenije, Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu ter predstavnik delodajalcev.
Vsi deležniki so poudarili pomen višjega strokovnega šolstva za terciarno izobraževanje, potrebe gospodarstva in družbo kot celoto. V ospredju posveta so bile postavljene številne prednosti povezovanja izobraževalnega sistema z gospodarstvom in nujnost zagotovitve zadostnih proračunskih sredstev za doseganje ciljev višjega strokovnega šolstva.