Postani Poslovni sekretar in samozavestni vodja poslovnih procesov

Poklic poslovnega sekretarja je zaradi priložnosti in nenehnih sprememb v delovanju podjetij vedno bolj pomemben in tudi drugačen, kot je bil. Navkljub spremembam, ki smo jim priča, je prav trajnost študijskih dosežkov poslovnih sekretarjev pomembna in nepogrešljiva pri delu v večini poslovnih funkcij v gospodarskem in javnem sektorju. Želeli bi si, da vodstva in kadrovske službe podjetij prepoznajo pomen poslovnega sekretarja, da v svojih zaposlenih prepoznajo njihov potencial in ga finančno podprejo med dveletnim študijem v Postojni.

Naziv: Poslovni sekretar za današnji čas res ni več najbolj posrečeno ime, mogoče takšen naziv koga tudi odvrne od tega, da bi se odločil za ta študij. Če bi lahko, bi ta študij spremenil v Poslovnega inženirja ali v Vodjo poslovnih procesov ali v Vodjo pisarniškega poslovanja. Vendar ni tako enostavno. Študijski program Poslovnega sekretarja je seveda veliko več, kot je, kot si verjetno kdo misli, »le dvigovanje telefona in postrežba strank s kavo«, čeprav je tudi v teh dveh, na videz enostavnih delovnih opravilih skritega veliko prepotrebnega znanja iz komuniciranja v slovenskem in v tujih jezikih, bontonu in obnašanju.

Nimam desetletnih izkušenj iz gospodarstva, vendar iz izkušenj in kot vodja programskih področij na Višji strokovni šoli v Postojni vidim dobrega diplomanta: Poslovnega sekretarja kot vodjo poslovnih in tudi tehničnih projektov, saj mu je pridobljeno in osvojeno znanje po tem študijskem programu pisano na kožo. Tržno komuniciranje s partnerji v domačem in v tujih jezikih – angleškem, italijanskem in/ali nemškem, po izbiri tudi španskem jeziku, koordiniranje projektnih aktivnosti, poročanje vodstvu in kupcem proizvoda, ekonomska ocena in kalkulacije, organizacija poslovnega dogodka, digitalno poslovanje in grafični dizajn, vse to so kompetence poslovnih sekretarjev. Naš diplomant lahko vse osvojeno znanje vnovči v iskanju zaposlitve in svoji karierni priložnosti. Zgoraj omenjene kompetence so konkurenčne s pridobljenimi kompetencami inženirjev, katerih specialnost je razvoj idej in tehničnih rešitev, konceptov, dimenzioniranja, programiranja, modeliranja, priprave tehnične dokumentacije proizvoda itd.

Pridite na informativni dan, 8. septembra ob 16.30 uri na Ljubljansko cesto 2 in izvedeli boste veliko več o poteku študija Poslovnega sekretarja, pa tudi Strojništva ter Gozdarstva in lovstva.

Na naši spletni strani je možnost ogleda predstavitvenega filma in virtualne poti. Vabljeni.

Mag. Slavko Božič, vodja programskih področij VSŠ Postojna