Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje okužb s Covid19 ter o ukinitvah napotitev v karanteno

Dne 19. 2. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 22/2022, objavljen nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki ga je Vlada RS sprejela na seji 19. 2. 2022 in je stopil v veljavo 21. 2. 2022.

Nov Odlok za področje vzgoje in izobraževanja ohranja določbo o obvezni uporabi zaščitnih mask in vzdrževanju medosebne razdalje ter obveznem prezračevanju in čiščenju prostorov.

Ključne spremembe, ki jih za področje izobraževanja določa nov Odlok:

  • V dejavnosti vzgoje in izobraževanja z 21. 2. 2022 ni potrebno zaposlenim in študentom ter drugim uporabnikom izpolnjevati pogoja PCT.
  • Prav tako Odlok ne določa več obveznosti samotestiranja.
  • Odlok še vedno določa obvezno uporabo kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske je priporočljiva tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.
  • Odlok določa tudi izjeme pri uporaba zaščitne maske, in sicer za višje in visokošolske predavatelje ta ni obvezna kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla.
  • Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok.
  • Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.
  • Za dejavnost izobraževanja je treba ravnati v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.10_0.pdf

Ukinitev napotitve v karanteno (veljavnost 19. 2. 2022)

Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih (VRK). Akti s tem v zvezi so objavljeni v Uradnem listu RS št. 21/22 z dne 18. 2. 2022 in so pričeli veljati 19. 2. 2022. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022021.pdf

NIJZ z 19. 2. 2022 dalje prehaja na nov sistem obravnave COVID-19, in sicer brez iskanja kontaktov in napotovanja v karanteno. Informacije v zvezi z ukinitvijo karanten so dostopne tudi na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/ukinitev-karanten-ob-stiku-z-okuzeno-osebo-s-covidom-19

Loading