12. junij 2024

POMEMBNO OBVESTILO ŠTUDENTOM REDNEGA ŠTUDIJA:

POGOJ ZA NAPREDOVANJE V 2. LETNIK, REDNI ŠTUDIJ 2024/25

V 2. letnik lahko napreduje študent/-ka, ki je uspešno opravil/-a študijske obveznosti IN praktično izobraževanje PRI1 v obsegu najmanj 45 kreditnih točk (45 KT).

Za ponavljanje letnika mora študent/-ka opraviti študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT.

Za dodatna pojasnila je na voljo Referat za študijske zadeve VSŠ Postojna na številki: 05/721-23-30; preko e-pošte: vs.postojna@guest.arnes.si ali osebno v času uradnih ur.

Martina Konestabo
Referat za študijske zadeve VSŠ Postojna