Postojna, 12. 6. 2023

Program:

Strojništvo, 1. letnik – redni študij

Gozdarstvo in lovstvo, 1. letnik – redni študij

 

V 2. letnik lahko napreduje študent/-ka, ki je uspešno opravil/-a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja (praktični del+zagovor seminarske naloge).

Za ponavljanje letnika pa mora študent/-ka opraviti študijske obvzenosti in praktično izobraževanje (praktični del + zagovor seminarske naloge) istega letnika v obsegu najmanj 20 KT.

Za dodatna pojasnila je na voljo Referat za študijske zadeve VSŠ Postojna na številki: 05/721-23-30; preko e-pošte: vs.postojna@guest.arnes.si ali osebno v času uradnih ur.

Referat za študijske zadeve
VSŠ Postojna