PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 17. 5. 2023

Sprememba urnika pri GOP

Obveščamo vas, da se na pobudo študentov spremeni predvideni urnik vaj, ki so predvidene
13. junija. Seminarske vaje bodo potekale torej 14. junija, ob 17.00, v predavalnici 9.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna