Diplomantka Elisabeth Sambolec, inženirka gozdarstva in lovstva

ter

mentor diplomantke, predavatelj Leon Kernel 

sta prejela od vseh pravočasno prejetih diplomskih nalog (18)

2. mesto.

Natečaj je potekal v okviru Skupnosti VSŠ.

Podelitev je potekala v okviru 12. Konference o kakovosti VSŠ.


Priznanje diplomantka

Priznanje mentor