Pri promociji vseživljenjskega učenja sodelujejo tudi predavatelji Višje strokovne šole Postojna.

Zanimivo bo, pridite.

§

Izvajalec in predavatelj:

Iztok Slejko, univ.dipl.org., upokojenec

Institucija: Višja strokovna šola Postojna

Prispevek – Tema:

  1. Vpliv umetne inteligence na sodobne študijske procese.
  2. Uporabnost orodij umetne inteligence v pisarniškem poslovanju podjetja kot konkurenčna prednost.

Datum: 15. 5. 2023 ob 16.00

Kraj: Predavalnica 5, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 2, Postojna.

§

Izvajalec in predavatelj:

Leon Kernel, univ.dipl.inž.gozd.

Institucija: Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna in Višja strokovna šola Postojna

Prispevek – Tema:

Preživetje narave in človeka

Enkratnost Zemlje, narave in človeka.

Kdo je bolj ogrožen: narava ali človek?

Korenine narave in človeka.

Kaj lahko človek stori, da bo preživel? 

Datum: 16. 5. 2023 ob 17.00

Kraj: V učilnici 11 (strojna postaja), Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna, Tržaška 36,  Postojna.

§

Izvajalka in predavateljica:

Zorislava Makoter, uni. dipl. ing . les.

Institucija: Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna in Višja strokovna šola Postojna

Prispevek – Tema:

  1. Pomen uporabe lesa in obnove lesenih izdelkov

Predstavljen bo pomen uporabe lesa tudi s trajnostnega vidika s izračunom ogljičnega odtisa lesenih izdelkov. Z obnovo in ponovno uporabo lesenih izdelkov podaljšamo njihovo uporabno dobo. Prikazani bodo načini, materiali, postopki in tudi možnost svetovanja glede obnove izdelkov, ki jih prineso ( ali kot fotografijo ) udeleženci.

Datum: 30. 5. 2023 ob 17.00

Kraj: Učilnica 16 in ročna delavnica, Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna, Tržaška 36,  Postojna.