PROGRAM STROJNIŠTVO

Redni in izredni študij

 

Datum:  4.5.2023

 

Spremembe izpitov KZP, TPN in PRI1

 

2L STR, IZREDNI STR

Izpit KZP, 1. redni bo potekal, 10. 5. z začetkom ob 16.30 uri.

 

Izredni STR:

Izpit TPN, bo potekal, 10. 5. z začetkom ob 16.30 uri.

 

1L STR:

Izpit PRI1, 2. redni bo potekal, 10. 5. z začetkom ob 16.30 uri.

 

Slavko Božič

predavatelj in vodja programskih področij

VSŠ Postojna

www.vspo.si