V sklopu predmeta Gozdna ekologija sta predavanje o velikih zvereh izvedla predavatelja Tomaž Berce in Tilen Hvala.

Prihajata iz Zavoda za gozdove RS.

Predavanje je zajemalo vlogo velikih zveri v gozdnem ekosistemu, populacijski trendi v Sloveniji ter smernice za upravljanje z velikimi zvermi v Sloveniji.

Predstavljeni so bili evropski projekti, ki potekajo na to temo v Sloveniji ter izkušnje pri izvajanju ukrepov za zaščito premoženja pred velikimi zvermi.