V četrtek, 20. aprila 2023,

bomo na Višji strokovni šoli Postojna svečano podelili diplome 48-im študentom Višje strokovne šole Postojna, ki so uspešno zaključili študij in si pridobili višjo strokovno izobrazbo.

In sicer 34 inženirjem strojništva, 8 inženirjem gozdarstva in lovstva ter 6 diplomantom programa poslovni sekretar.

Diplomantom iskreno čestitamo!