Program: STROJNIŠTVO
1. letnik, redni študij

Datum: 12. 4. 2023

Sprememba urnika – predmet VDO

Obveščamo vas, da predavanja pri predmetu VDO v torek, 18. 4. 2023, odpadejo in se prestavijo na ponedeljek, 24. 4. 2023, ob 10.30 v P6.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna