PROGRAM STROJNIŠTVO
Redni in izredni študij

Datum: 7.4.2023

Sprememba ure izpita ME2

Obveščamo vas, da se ura pri izpitu iz predmeta Mehanike 2 z dne, 17. 4. 2023, spremeni na 16.00 uro.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna