S strani Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano smo dobili vabilo za aktivno sodelovanje na sejmu v Celju, od 17. do 19. 3. 2023.

Na Dnevih lovstva in ribištva predstavljamo študijski program Gozdarstva in Lovstva. Na razstavnem prostoru smo skupaj z MKGP in ZGS.

Študenta 1. letnika programa, Jure Matic in Luka predstavljata našo šolo in naš program.