Letos se je tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI udeležila tudi študentska ekipa EcoGAN pod vodstvom študenta strojništva Višje strokovne šole Postojna, Gabriela Grbca. Fantje razvijajo podjetniško idejo v zvezi z ekološkimi čistili – več pa zaradi poslovne skrivnosti ne smemo razkriti.
V prvi fazi so morali napisati poslovni model in ga poslati v ocenjevanje strokovni komisiji. V naslednji fazi (regionalno tekmovanje) pa so morali svojo poslovno idejo predstaviti (pitchati) tričlanski komisiji.
Na regionalnem tekmovanju, ki je potekalo 9. marca v Primorskem tehnološkem parku v Šempetru pri Gorici, je ekipa EcoGAN prejela ček za 500,00 EUR in vstopnico na državno tekmovanje POPRI.
Ekipi želimo, da se odlično odreže tudi na nacionalnem tekmovanju, ki bo 4. aprila prav tako v Primorskem tehnološkem parku.

Slika: od leve proti desni: Dolores Keš, vodja programa za mlade na Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva Postojna, Gabriel, Natan in Aleks (ekipa Eco GAN) in mentor ekipe mag. Uroš Turk