Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
2. letnik, redni študij

Datum: 7.3. 2023

Terenske vaje pri GTO

Terenske vaje GTO žičniško spravilo, 2. letnik GL v petek 10.03.2023.
Dobimo se v vasici Ročinj (dolina Soče) – ob 9:00 uri.
S seboj imejte čelado in terensko opremo. V primeru slabega vremena bomo vaje preložili, o tem Vas bom pravočasno obvestil!

Vojko Černigoj, predavatelj