Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
2. letnik, redni študij

Datum: 6. 3. 2023

Sprememba urnika – predmet GTO

Študente študija gozdarstva-lovstva, 2.letnik (redni študij), obveščam glede predmeta GTO sledeče:

V sredo, 8. marca 2023, so v okviru predmeta GTO seminarske vaje. Namesto ob 16h bomo začeli ob 14:30 v P4. Vsi, ki boste predstavili svoje seminarske naloge, pošljite – če tega niste storili že prej – pošljite seminarsko nalogo predhodno po mailu damjan@d-m.si .

Damjan Oražem
GTO