Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
Izredni študij

Datum: 6. 3. 2023

Sprememba pri izpitu STJ – angleščina

Obveščamo vas, da bo pisni del izpita iz predmeta STJ namesto 15. 3. 2023, že

14. 3. 2023, ob 16. uri v P8. Ustni del bo potekal po dogovoru.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna