PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 4.3. 2023

Sprememba datuma izpita PRI1 in PRI2

Obveščamo vas, da se izpit iz predmeta PRI1 in PRI2 prestavi iz 17.3.2023, na 16.3.2023, ob 16.45 v P5.

Uroš Turk, predavatelj