PROGRAM STROJNIŠTVO
izredni študij

Datum: 17.2.2023

Sprememba ure pri izpitu IVO

Spremenili bomo izpit IVO ta dan na 16.00 uro v ICST.

Izpit IVO bo potekal v petek, 3. 3. 2023 ŽE ob 16.00 v ICST.

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si