PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 23.1. 2023

Sprememba urnika: ITP

Obveščamo vas, da bo danes 23.1.2023, zaradi vremenskih razmer izvedba ITP potekala na daljavo. Povezavo do predmeta vam bo poslal predavatelj po elektronski pošti in jo objavil tudi v spletni učilnici.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna