Datum: 19. 1. 2023

Program:
GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. ciklus, izredni študij
1. letnik, redni študij

Obvezno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu – ponovitev izvedbe

V torek, 31. 1. 2023 s pričetkom ob 13:00 uri, v predavalnici 5 bo potekalo usposabljanje s področja Varstva in zdravja pri delu za REDNE in IZREDNE ŠTUDENTE programa gozdarstvo in lovstvo, ki se že organiziranega tečaja v novembru 2022 NISO udeležili.**

Usposabljanje je za vse študente, ki se udeležujejo organiziranih aktivnosti v okviru študijskega programa OBVEZNO.

Potrdilo velja 2 leti. Izvajalec usposabljanja bo: g. Bogdan Plesničar, dipl. var. inž..

V kolikor se boste usposabljanja udeležili morate do ponedeljka, 30. 1. 2023 to sporočiti / se prijaviti ga. Marini Ludvik preko e-naslova: marina.ludvik@scpo.si

**Za vse, ki ste se že opravili usposabljanje (organizirano na šoli novembra 2022), je zgornje obvestilo brezpredmetno.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si