ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO

1. letnik, redni študij

Datum: 19.1. 2023

Sprememba urnika -30. 1. ter 27. 2.

EKP – Izvedba bo dne, 30. 1. ter 27. 2. potekala v P3.

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si