PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 19.1. 2023

Sprememba urnika: 23. 1. in 13. 2.

1C in 2C PS: Izvedba bo dne, 23. 1. ter 13. 2. potekala v P3.

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si