Obvestilo za študente 1. L GOZDARSTVO IN LOVSTVO – REDNI:

V sredo, 18.1.2023 ob 10:00, bodo redne terenske vaje iz premeta GGN. Zborno mesto je pred šolo v Postojni, obvezna terenska oprema.

Lep pozdrav
Prebevšek Mladen 12.1.2023