PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 9.1. 2023

Izpit PTJ1-ang, 21. 1. 2023

Izpit bo potekal v soboto, 21. 1. 23, s pričetkom ob 9.45 v P5.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si