PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 4.1. 2023

Sprememba urnika: petek, 6.1.2023

Izvedba PTJ1-ang bo potekala na daljavo prek Zoom-a.
Povezavo vam bo posredovala predavateljica.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si