Strokovna ekskurzija študentov 2.letnika Gozdarstvo in lovstvo

V okviru izbirnega predmeta Lesni proizvodi so si študentje dne 15. 12. 2022 ogledali:

vodeno delavnico in razstavo suhe robe v Rokodelskem centru v Ribnici; projektiranje, tehnološko načrtovanje in proizvodnjo lesenih hiš v podjetju Riko Hiše d.o.o v Ribnici

in proizvodnjo lepljenih BSH in KVH lesenih nosilcev v podjetju Koles d.o.o. v Kočevju.