ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO

1. letnik, redni študij

Datum: 9.12. 2022

Izvedba PSV se prestavi iz 16. 12. na 15. 12.

Izvedba v petek, 16. 12. odpade.
Nadomestite jo pa ŽE v ČETRTEK, 15. 12. in sicer od 8.00 ure kot strokovno delavnico na RADIU 94.
Lokacija izvedbe: Kazarje 10, Postojna – center EPIC.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Slavko Božič
vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si