Obvestilo za študente 1. L GOZDARSTVO IN LOVSTVO – REDNI, IZREDNI:

V torek, 13.12.2022 ob 16:00, bodo redna predavanja iz premeta GGN.

Lep pozdrav

Prebevšek Mladen                                                                                  08.12.2022