Ponovne volitve za izvolitev predstavnikov v Študenstki svet, Strateški svet, Svet šole in v Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole Postojna

se bodo zaradi neuspelih prvih volitev zaradi predpisane neudeležbe ponovile in bodo potekale:

v četrtek, 1. 12. 2022 med 12:00 in 16:00 uro v Referatu za študijske zadeve.

 

Ravnateljica VSŠP: Nada Vadnov, univ. dipl. psih.