Obvestilo za študente 1. L GOZDARSTVO IN LOVSTVO – REDNI, IZREDNI:

V soboto, 26.11.2021 ob 9:00, bodo redne terenske vaje iz premeta GGN. Zborno mesto pred šolo, obvezna terenska oprema. V primeru slabega vremena bodo predavanja.

Lep pozdrav

Prebevšek Mladen                                                                                  22.11.2022