Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
program Strojništvo, 1. letnik, redni študij
program Gozdarstvo in lovstvo, 1. letnik, redni študij

Datum: 22.11. 2022

Predmet PKV

Obveščamo vas, da laboratorijske vaje pri predmetu PKV – LV v torek, 29.11.2022, odpadejo.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna