ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO

1. letnik, redni študij

Datum: 14.11. 2022

Obvestilo – predmet TRB in GGF

V torek, 15. 11. 2022, bomo po urah predavanj odšli z avtomobili na teren v okolico Postojne. Bodite primerno terensko opravljeni.

Predavatelj Leon Kernel