Datum: 10. 11. 2022

Program: VSI PROGRAMI in LETNIKI oz. CIKLUSI

OBVESTILO-EVALVACIJE

Šola si nenehno prizadeva za kakovost izobraževalnega procesa in zato si želimo z Vašo pomočjo ugotoviti, kako zadovoljni ste z organizacijo in izvedbo izobraževanja. V ta namen razpisujemo evalvacije pred zaključkom predavanj oziroma vaj posameznega predmeta. Preko rezultatov si želimo pridobiti informacije, na katerih področjih bi lahko uvedli izboljšave.

Evalvacije se rešuje preko interneta in so anonimne. 

V ta namen tudi v letošnjem študijskem letu razpisujemo dve anketi, in sicer »Anketo o izvedbi predmeta in izvajalcih« ter »Anketo o šoli«

Obvestilo o časovnem terminu razpisanih anket bo objavljeno vsak mesec na e-oglasnih deskah (spletna stran šole) ter na oglasnih deskah šole.

Do vseh evalvacij dostopate na enak način, in sicer:

1. Vstopite na spletno stran: https://www.vspo.si

2. V rubriki »ŠOLA« izberite »KAKOVOST«

3. Izberite »Evalvacije za študente« (na dnu strani); vtipkajte vašo vpisno številko in geslo, ki ste ju prejeli za prijavo na izpite

5. S pravilno vtipkano vpisno številko in geslom lahko dostopate do razpisanih evalvacij.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje!