PROGRAM STROJNIŠTVO:
1. in 2. ciklus, izredni študij

Datum: 10. 11. 2022

 

30 minut za zdravje

1C in 2C STR: 30 minut za zdravje pred izvedbo EKP – Center za krepitev zdravja Postojna in Movember

V ponedeljek, 28. 11. bo od 16.45 do 17.15 ure v predavalnici P6 s strani osebja ZD Postojna potekalo kratko predavanje, namenjeno zdravju moških.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Iz programa:
Na območju regije Koper si želimo obeležiti mesec november, ki je namenjen zdravju moških.
Mesec november je proglašen za movember, s poudarkom na opozarjanju na raka prostate, mod, na duševno zdravje in preprečevanje samomora pri moških.
Letos si v naši regiji želimo promovirati zdravje moških na višjih strokovnih šolah in fakultetah.
Teme predstavitve:
Duševno zdravje moških (samomorilnost, prva pomoč)
Preventivni ukrepi za preprečevanje raka mod in prostate (samopregledovanje mod).
Čas predstavitve: 30 minut.