Program:
GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. in 2. ciklus, izredni študij
Datum: 10. 11. 2022

30 minut za zdravje

1C in 2C GL: 30 minut za zdravje pred izvedbo UGK – Center za krepitev zdravja Postojna in Movember

V petek, 18. 11. bo od 16.00 do 16.30 ure v predavalnici P7 s strani osebja ZD Postojna potekalo kratko predavanje, namenjeno zdravju moških.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Iz programa:
Na območju regije Koper si želimo obeležiti mesec november, ki je namenjen zdravju moških.
Mesec november je proglašen za movember, s poudarkom na opozarjanju na raka prostate, mod, na duševno zdravje in preprečevanje samomora pri moških.
Letos si v naši regiji želimo promovirati zdravje moških na višjih strokovnih šolah in fakultetah.
Teme predstavitve:
Duševno zdravje moških (samomorilnost, prva pomoč)
Preventivni ukrepi za preprečevanje raka mod in prostate (samopregledovanje mod).
Čas predstavitve: 30 minut.