Program:
GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. ciklus, izredni študij
1. letnik, redni študij
Datum: 7.11.2022

 

Obvezno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu, 25. 11. 2022

V petek, 25. 11. 2022 ob 16.00 uri, v predavalnici P6, bo potekalo usposabljanje s področja Varstva in zdravja pri delu za REDNE in IZREDNE ŠTUDENTE programa gozdarstvo in lovstvo.
Usposabljanje je za vse študente, ki se udeležujejo organiziranih aktivnosti v okviru študijskega programa OBVEZNO, zato si rezervirajte ta termin!!!

Potrdilo velja 2 leti. Izvajalec usposabljanja bo: g. Bogdan Plesničar, dipl. var. inž..

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si