PROGRAM STROJNIŠTVO:

1.      ciklus, izredni študij

 

Datum: 7. 11. 2022

 

 

1C STR: Obvezno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu, 29. 11. 2022

V torek, 29. 11. 2022 ob 16.00 uri, v predavalnici P6, bo potekalo usposabljanje s področja Varstva in zdravja pri delu za IZREDNE ŠTUDENTE programa strojništvo.
Usposabljanje je za vse študente, ki se udeležujejo organiziranih aktivnosti v okviru študijskega programa OBVEZNO, zato si rezervirajte ta termin!!!

Potrdilo velja 2 leti. Izvajalec usposabljanja bo: g. Matjaž Pavlin, dipl. var. inž..

:::::::::::::::::::::::::::

Slavko Božič

predavatelj in vodja programskih področij

VSŠ Postojna

www.vspo.si